BẢNG GIÁ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC

‘ 1688, TAOBAO, TMALL, WECHAT, WEB XƯỞNG v.v... ’
 
1688
taobao
tmall
 

Cơ cấu phí nhập hàng

Chi phí nhập 1 đơn hàng bao gồm:
1 - Giá vốn: gồm tiền hàng và phí vận chuyển nội địa Trung Quốc từ địa điểm của người bán tới kho của DatHangNhanh tại Trung Quốc . Đây là phí cố định DatHangNhanh phải trả cho người bán.
2 - Phí dịch vụ ( Phí mua hàng + Phí kiểm hàng + Phí bảo hiểm hàng )
Phí mua hàng là phí dịch vụ giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách.
Phí kiểm hàng gói dịch vụ đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi.
Phí bảo hiểm hàng đảm bảo đền bù 100% về rủi ro hàng hóa trong mọi trường hợp.
3 - Phí vận chuyển quốc tế Trung Quốc - Việt Nam là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về các kho của DatHangNhanh tại Việt Nam.

Giá vốn
Giá vốn hàng hóa bao gồm:
- Tiền hàng: được tính bằng đơn giá sản phẩm nhân với tỷ giá nhân dân tệ tại thời điểm đặt cọc đơn hàng.
- Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc thông thường được các hãng vận chuyển tính như sau:
569921f0070ac

 
Phí dịch vụ
( Bao gồm Phí mua hàng + Phí kiểm hàng + Phí bảo hiểm hàng )
Phí dịch vụ = Tiền hàng x % phí dịch vụ
 
57d81333bbcf55910cde
 
 
Phí vận chuyển thường TQ - VN
 
dathangnhanh bg

 
Phí vận chuyển nhanh TQ - VN
 
image 2019 02 18T02 44 50 267Z
 

Chính sách đóng gỗ
dathangnhanh bg donggo

Biểu phí cam kết thời gian giao hàng
dathangnhanh bg giaohang

 
                                        ----------ooo----------
 
Tin xem nhiều